Oavsett företag man driver i Stockholm är det viktigt hur man presenterar sig. Skyltar bör vara hållbara och dessutom neutrala och tydliga för att locka kunder.

Karin hade funderat länge på hur hon skulle presentera sitt företag för kommande kunder. Det var viktigt för henne att det blev rätt från början. Att skyltar och annan reklam gjordes trovärdiga och gav företagen den tyngd och seriositet som det förtjänade. Hon var en duktig före detta dansare och skulle förmedla konsten till nya generationer.

Karin hade rådfrågat många och fått lika många svar. Men en sak var de alla tydliga med. Skylten som skulle sitta över entrén skulle tala ett tydligt språk och synas i all sin enkelhet. Samtidigt som hon planerade för detta växte även hennes logga med en dansare i plie fram.

Diskutera skyltar med proffs

Då hon inte var särskilt kunnig inom reklambranschen kontaktade hon ett företag som gjorde skyltar i Stockholm. Tillsammans med en designer togs det fram en skylt som tilltalade henne både estetiskt och rent informationsmässigt. Den var enkel och i svarta bokstäver stod där “Karins dansstudio”. Silhuetten av en dansaren i plie fanns till höger om texten.

Så kom dagen när skylten skulle sättas upp ovanför ingången till studion. Medan jobbet pågick hade hon satt sig på ett café i närheten för att kunna se den från håll när hon sedan närmade sig. Det blev en andäktig stund som nästan fick henne att ta ett felsteg på grund av fokuset på skylten. Den var snygg, riktigt snygg, tänkte hon och log nöjt. Beställ skyltar här: www.skyltarstockholm.org

9 Nov 2022