Har du egen firma är det knappt du hinner svara om du har många kunder som önskar att nå dig under din arbetstid. Det har alltid varit någon (kvinnlig) receptionist som har tagit emot samtal och som dessutom har kokat kaffe, skrivit ut dokument och hänvisat samtal till rätt person. För kunderna har det varit en positiv upplevelse av att få prata med en person som har svarat på frågor, klagomål eller annat som de har undrat över.

Dyrt att ha en receptionist som svarar i telefon

Att ha en receptionist och växeltelefonist har tagit stora kostnader. Det ska betalas arbetsgivaravgifter och friskvård(?) till en person som har som arbete att svara i telefon. Med den digitalisering som vi ser just nu, på så gott som alla områden, är en betald receptionist snart ett minne blott. Samtidigt är själva funktionen fortfarande lika viktig som förr. Då är det bra att veta om att det finns nya möjligheter för företag som kanske egentligen inte finns på plats där kunderna tror att de finns. Med den digitala kultur som just nu växer fram, kan man arbeta var som helst, men ändå finnas till exempel i ett annat land på grund av att arbetet kanske är internationellt. Att svara i telefon är lika viktigt som förut, men med den digitala revolution som vi ser av företagens tjänster spelar geografisk plats ingen roll.

Många kunder vill ha svar på samma frågor

En del av de svar som kunderna vill ha på sina frågor kan man ge utan en receptionist som tar emot samtalen. Du som har för lite tid men samtidigt vill spara in kostnaderna på en receptionist kan använda digitala tjänster som är lika bra för kunderna som med en receptionist som finns på ställe. Flertalet samtal kan alltså hanteras digitalt, med samma service som när en person svarar på frågor.

En digital telefon underlättar nyetablering

Telefoner som är digitala gör det möjligt att kunna ta sig in på andra marknader på ett lättare sätt än de analoga. Snart har vi fasat ut alla analoga telefoner, förresten. De flesta vill sänka sina telefonkostnader och ringer via nätet, och får betydligt lägre pris per samtal mot de analoga telefonpriserna. Att ringa utomlands, och prata länge i telefon har kostat väldigt mycket. Ringer du via nätet, via en IP-telefon, har du endast uppringningskostnader och kostar samma sak oberoende vart du vill ringa.

Har man ett litet, och kanske ett nischat företag med specifika tjänster, kanske man känner efter ett tag att den lilla begränsade marknaden i Sverige tar slut och behovet av att få ta sig in i en ny marknad är stort. Många som utökar sin marknad har lite olika val. En del börjar med kringtjänster. Säg att man säljer friskvårdsprodukter. Det är en ganska nischad produkt. Efter ett tag känner man att marknaden är ganska mättad. Då vill man kanske utöka med träningskläder, träningsväskor, skor och livsmedel. När den marknaden är mättad, vad ska man göra då för att utöka sin marknad? Att börja med någon annan tjänst kan kännas som att man förändrar den ursprungliga affärsidén, vilket sällan är bra. Ska man lyckas med sitt företagande vill man fortsätta på samma spår så att man inte tappar sina kunder.

Etablera dig på en ny marknad utan att finnas där

Då kan steget vara, att utöka sin marknad i något av de nordiska länderna. I sådana fall, kan man fortfarande vara belägen i Sverige, men få norska, danska och finska kunder. Då kan man få en telefon som har inbyggd telefonsvarare på de nordiska språken, och som vägleder de nordiska kunderna så de får svar på sina frågor. De blir omdirigerade så att du kan svara på alla deras fråga och behöver inte anställa en person som manuellt svarar i telefon. Hur du gör sedan, och vill ha ett lokalt kontor i det nya landet blir sedan en annan fråga, men för att starta en ny marknad utomlands underlättas av en digital växel med möjligheter att ta emot samtal.

18 Jan 2018