Smidig lönehantering borde vara en självklarhet

Stort eller litet företag. Har man anställda i sitt företag finns oundvikligen ett behov av att ha en fungerande löneadministration. Men vad kan man göra om det blir allt för komplicerat?

För många småföretagare är de ekonomiska och administrativa bitarna ofta de svåraste och mest motiga delarna av att driva ett eget företag. Kanske startade man sitt företag för att få utnyttja sina kreativa talanger till fullo och kanske känner man att tiden aldrig riktigt räcker till för de uppgifter som man verkligen tycker är roliga. Samtidigt går det ju inte att bortse från de tråkiga bitarna. Det är bland annat skatter, avgifter, budgetar och löner som man ska ha ordning på.

Spargris, miniräknare och mynt

Fastna inte i administrationen

Även riktigt stora företag kan kämpa med att få till sin administration på ett bra sätt. Ineffektiva och svårarbetade administrativa system och bristande rutiner kan skapa onödig stress och frustration för personalen. Olika kollektivavtal och avtal med juridiska personer kan göra det spretigt och komplicerat. Ju mer komplex ens verksamhet är och ju fler olika sorters anställda det finns, desto knepigare kan det bli att hålla ordning på lönehanteringen. Det är dock inte alltid antalet anställda som ställer till det, så även ett litet företag med färre anställda kan kämpa med att hålla ordning på sådant här.

Skaffa hjälp med lönehanteringen

Ett smidigt och tidsbesparande alternativ är att anlita någon utifrån som helt kan sköta denna bit åt företaget. När något blir rätt från början sparar det in tid och energi som annars behövts läggas på att lösa problem. Att låta någon annan göra det frigör även resurser för annat inom företaget eftersom den person som först skulle gjort detta nu kan göra något annat som hen förhoppningsvis är bättre på. Den kostnad som det innebär att ta in hjälp utifrån kan alltså helt klart vara värd det.

Ett annat alternativ är att låta en utomstående expert på lönehantering och HR komma och hjälpa till med utformningen av företagets löneavdelning. Kanske kan en relativt liten förändring i ens lönesystem leda till stora förbättringar men utan hjälp hade detta kanske aldrig upptäckts. Kanske behöver man tänka om systemet från grunden och bygga upp ett helt nytt sätt att sköta löneadministreringen på. Med fungerande tekniska lösningar och automatiserade system som gör det lätt att hålla koll på regelbundna händelser kan en personalavdelning frigöra mycket tid till andra, minst lika viktiga uppgifter.

12 Feb 2020