Hos många personer så finns det en slags inbyggd prestige där man ser hjälp som något man ber om enbart i absoluta nödfall och knappt ens då. Det här innebär ofta – som alla förstår – problem; alla är inte lika duktiga på olika saker, alla har inte vanan och alla har inte utbildningen som trots allt krävs i de flesta fall. Det här kan visa sig i vardagen i form av olika renoveringar där vanliga privatpersoner sköter dessa själv och med ett sämre – i många fall uselt – resultat; det kan visa sig på arbetet där en sådan envishet kan sinka ett företag och oavsett var man stöter på detta så är det en ganska ocharmig egenskap.

En redovisningsbyrå avlastar

Missförstå oss rätt här. Vi kan ofta mer än vad vi tror och vi mår bar av att utmana oss själva - men ibland så måste man ta tag i de utsträckta, hjälpande händer som trots allt finns där. Man måste släppa lite på prestigen, inse sina begränsningar och – om det så krävs – betala för hjälp som ger ett bättre resultat.

Det här gäller inte enbart privatpersoner – nej, även företag i allmänhet och mindre sådana i synnerhet har ofta en förmåga att ta på sig onödigt jobb som i själva verket stjälper deras verksamhet. Ett tydligt exempel på detta handlar om pappersarbete, om skatter, om momser, om löneutbetalningar, om övrig redovisning och där mindre företag sköter detta på egen hand – något som i allra högsta grad hindrar dem från att ta nästa steg.

Kort sagt och som exempel: varför ska en målare i Nacka lägga ner en stor del av sin tid på att ordna med papper snarare än att göra det han verkligen kan och bevisligen är bra på – nämligen att måla? I det här fallet skulle han tjäna på att anlita en redovisningsbyrå i Nacka och lägga allt det som han inte klarar av i trygga händer.

Ta hjälp och undvik många problem

Denna redovisningsbyrå i Nacka skulle vara ett stöd genom hela denne målares resa, den skulle se till att allt sköttes korrekt och enligt god redovisningsed och dessutom så skulle denna redovisningsbyrå kunna förhindra en annan aspekt som kommer i att driva ett eget företag: nämligen straffen som kommer av misskötsel.

Denne målare skulle utan en anlitad redovisningsbyrå riskera mycket – Sverige har hårda straff då det kommer till ekonomisk brottslighet – och förutom böter och eventuellt fängelse (mer ovanligt) så skulle ett näringsförbud komma som ett brev på posten.

Kort och gott – även företag, oavsett om det handlar om Nacka eller Kiruna och oberoende av storlek, bör överväga att skaffa sig en redovisningsbyrå som partner. Det är en hjälp som man inte har råd att avstå.

30 Oct 2016