Vad är detaljhandel?

Detaljhandeln är alltid en stor och betydande del av ett lands ekonomi,  men vad är detaljhandel egentligen? Här bjuder vi på en enkel genomgång av begreppet.

Detaljhandel kan i korta drag definieras på det här sättet: försäljning av varor i små kvantiteter till de slutgiltiga konsumenterna. Detta sker traditionellt i en butik, men har i allt större grad flyttat till internet, där amerikanska Amazon är en stor dominant.

detaljhandel, butik

Kallades förr i tiden minuthandel

Tidigare kallades detaljhandel ofta minuthandel. Anledningen till det är att ordet ”minut” betecknar smådelar, till skillnad från hela partier av samma varor. Dessa större partier hanteras i vad som kallas partihandel eller tidigare grosshandel.

I Sverige har vi några betydande detaljhandelsföretag, även på internationell nivå som exempelvis IKEA (möbler), H&M (kläder). Internationellt är Wal-Mart (varuhus i USA) en dominant inom den traditionella butikdrivna detaljhandeln.

Utvecklingen går i högt tempo

Om frågan ”vad ör detaljhandel” får ett svar idag så kommer svaret att vara helt annorlunda i framtiden. Just nu pågår en väldigt stor strukturomvandling  inom området. Under senare år har utvecklingen gått i en väldigt tydlig riktning: den digitala omställningen accelererar. Den främsta tillväxten inom detaljhandeln sker på nätet, vilket gör att många äldre affärsmodeller snabbt kan bli aktuella. PÅ bara sex år har runt 5 000 butiker inom sällanköpshandeln försvunnit. Näthandeln har dessutom gjort att konkurrensen från utlandet har ökat kraftigt. Den lokala lilla klädaffären på hörnet hamnar lätt i lönsamhetsproblem när konsumenten med några enkla klick kan få hem i stort sett vad om helst från hela världen. Att produktionen ofta sker i länder med låga kostnader gör konkurrensen ännu hårdare för den svenska lokala handeln.

Handel i butik lever vidare

Men handeln i butik är fortfarande långt  ifrån död. Merparten av detaljhandeln kommer under en överskådlig framtid att ske i fysiska butiker.

Vi lever i en digital era – och den utvecklingen kommer inte att ta slut. Handeln är en stor del av människors vardag och kommer därför vara allt viktigare för detaljhandeln att förhålla sig till denna utveckling.

Stor del av den totala konsumtionen

Mer än en  tredjedel av svenska hushålls konsumtion finns inom detaljhandeln. Men det ligger dock efter många andra branscher när det handlar om digitalisering. Spel, resor, film och musik är branscher som är betydligt mer digitaliserad än detaljhandel. E-handel med varor utgör i dag nio procent av den totala försäljningen och har växt med 20 procent mellan 2004 och 2017. Detta kan man genomföra med den totala detaljhandeln som växt med i genomsnitt fyra procent årligen under samma period.

Tips om du kan utveckla din affärsverksamhet kan du hitta hos en affärsutvecklare.

22 Aug 2019