För många som ska starta ett företag för första gången är det ganska många moment som kan kännas förvirrande. Förutom moms och momsdeklarationer, arbetsgivaravgifter om man vill anställa någon, är bokföring just ett sådant moment.

Att sköta sin bokföring är man enligt svensk lag skyldig till att göra. Det är därför en god idé att läsa på så att man har riktigt bra koll på de bestämmelser och regler som finns i dagsläget. Att sköta sin bokföring är dock inte enbart bra för att undvika att få skatteverket på sig – det är också mycket bra för företagaren själv att få en bra översikt över företagets intäkter och utgifter.

Så vad är det egentligen? Och hur gör man?

”Man för sina böcker”

Ordet bokföring, är i likhet med norskans ord för Cookies (informasjonskapsel), ganska självförklarande. Bokföring betyder helt enkelt att man för sina böcker. Varenda affärshändelse – oavsett om man har köpt in ett gem eller tagit ett lån – skall bokföras.

Hade bokföring (på något konstigt vis) varit ett nytt fenomen hade vi troligtvis inte haft ordet bok i bokföring. Som bekant började man ju med bokföring långt innan datorerna tog över världen. Enligt lag var dessa böcker dessutom tvungna att vara både inbundna och sidnumrerade.

För varje transaktion skall det finnas en handling som beskriver och styrker affärshändelsen. Det här är oerhört viktigt för att kunna påvisa att din bokföring faktiskt stämmer. I de allra flesta fall är det fråga om ett vanligt kvitto, en faktura som mottagits, eller en faktura som skickats. Handlar det istället om ett lån, är skuldebrevet det dokument som beskriver affärshändelsen. Dessa typer av beskrivande dokument kallas för Verifikation.

Bokföring finns i lagen

Ska man följa svensk lag nitiskt, gäller det att man för in alla sina affärshändelser i bokföringsboken – dagligen. Varenda affärshändelse och verifikation skall bokföras i den ordning de sker. När en verifikation en gång är införd i boken, får den inte göras oläslig genom att till exempel sudda bort text.

Lagen säger dock att man får göra ändringar. Vill man göra det får man dock inte sudda ut det som redan är skrivet, däremot får man dra ett enkelt streck över texten. Det viktiga är att det fortfarande går att läsa vad som en gång har först in i bokföringsboken. Vid varje ändring skall det också skrivas en notering om vem som har gjort ändringen, samt vid vilken tidpunkt den är gjord.

17 Aug 2016