Ett ärendehanteringssystem omvandlar olika inkommande supportförfrågningar till ärenden som kan prioriteras och följas upp. Systemet underlättar arbetet för supportteamen.

Ett ärendehanteringssystem omvandlar olika supportförfrågningar till ärenden. Förfrågningarna kommer oftast från olika kanaler och handlar givetvis om olika saker. Systemets främsta uppgift är att prioritera och göra en uppföljning av kundförfrågningar. Idén bakom ett ärendehanteringssystem är att underlätta företagens kundsupportteam att ge en bättre service och att lättare kunna kommunicera med kunderna. Självklart, leder struktureringen av förfrågningarna även till att de flesta problem hanteras på ett snabbare och mer effektivt sätt. Ärendehanteringssystemet kategoriserar, tilldelar men även prioriterar ärenden automatiskt. Idag finns det olika typer av ärendehanteringssystem anpassade till olika branscher och industrier. Att hitta rätt system för ett företag kan därför verka svårt. Den bästa lösningen i den här situationen är att boka ett möte med ett företag som implementerar sådana typer av system som kan ge användbara råd vid val av rätt redskap.

man med iPad i handen

Hur kan ett ärendehanteringssystem hjälpa ett företag?

Ett ärendehanteringssystem kan göra mycket för att hjälpa ett företag att ge bättre och snabbare support åt sina kunder. Ett välvalt system hjälper med att effektivisera kundförfrågningar då det sparar samtliga inkommande frågor från företagets kommunikationskanaler. I de flesta fall handlar det om flera olika kanaler då några exempel är e-mail eller sociala konton. Alla ärenden sparas på samma plats vilket möjliggör för supportteamet att prioritera och lösa frågorna med hjälp av verktyget. Vidare automatiserar systemet rutinmässiga uppgifter vilket leder till en ökad effektivitet. Ett exempel på en sådan lösning är de förinställda svaren på vanligt ställda frågor. Ärendehanteringssystem gör det även möjligt för kunderna att hjälpa sig själva utan att behöva söka sig till en agent. Systemet ger tillgång till en kunskapsdatabas med redan skrivna och angivna lösningsartiklar inom olika frågor. På det sättet sparas det stora resurser inom supportteamet då många kunder hittar svar på sina funderingar på egen hand.

Få en teaminsikt via ärendehanteringssystem

Ett stort plus är att en del ärendesystem har uppgraderat till att även ge en insyn på hur ens supportteam svarar på kundfrågor. Ägaren får oftast olika typer av mätvärden. Dessa kan i sin tur ligga som grund för framtida beslut när det gäller kundtjänst. En bra organiserad support leder alltid till en och samma sak – nöjda kunder. När ägaren dessutom har en överblick av kundtjänstens arbetskapacitet och förmåga att klara av olika typer av ärenden kan han eller hon lätt göra eftertraktade förbättringar. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.ärendehanteringssystem.nu

16 Apr 2020