Med digitala lösningar kan företredovisningag kommunicera och få hjälp av redovisningsföretag oavsett var man befinner sig i Sverige. Man scannar eller fotar av kvitton och skickar dessa sedan digitalt vidare. Fördelarna är många att välja så kallad digital redovisning men många efterfrågar ändå den personliga kontakten.

Ett flertal branscher har minst sagt ändrats kraftigt med internet och digitaliseringen i samhället. Detta gäller även redovisningsbranschen. Tidigare var företag tvungen att skriva ut alla papper, sammanställa dessa och sedan lämna över de för redovisning. På grund av detta valde många att anlita en lokal redovisningsfirma.

Idag kan allt mer ske digitalt vilket medför flera fördelar. Som företagare blir det lättare att ha kontroll på alla papper då allt sparas digitalt. De flesta fakturor kommer via E-faktura eller mail och är därmed direkt digitala. Resterande kan fotas eller scannas av.

Flexibelt med digitalredovisning

I och med att allt är digitalt spelar det inte heller lika stor roll var i landet som man får hjälp med sin redovisning. I princip kan ett företag i Stockholm få hjälp med digital redovisning av en firma i Malmö. Men ändå söker sig många efter digitala lösningar där man har företaget nära. För fortfarande finns vissa fördelar med lokalt anknutna företag.

Ett redovisningsföretag i Stockholm sammanfattar detta behov med att det kan kännas tryggt att kunna komma in till kontoret och prata med den redovisningskonsult som har hand om redovisningen. För vissa räcker det med att ringa eller prata via skype men när det blir lite mer komplexa frågor kan det vara enklare att träffas. Detta inte minst om man ska diskutera olika ekonomiska lösningar eller om det uppstått problem i bokföringen.

Lokal digital redovisning – bästa av två världar

Digital redovisning har flera fördelar. För företagaren blir det lättare att ha kontroll på kvitton och övriga papper samtidigt som man själv får insyn i bokföringen direkt. Man kan även delvis ta över arbetet från redovisningsfirman förutsatt att man är överens om detta upplägg.

Väljer man ett lokalt företag får man fortfarande tillgång till den personliga kommunikationen. Det kanske inte efterfrågas speciellt ofta men när problemen uppstår kan det vara skönt att kunna åka över utan att det tar en hel dag i transporttid.

Detta har resulterat i att flera redovisningsföretag i Stockholm både marknadsförs lokalt som ett personligt och nära företag samtidigt som man marknadsför sig mot företag runt omred i Sverige tack vare den digitala lösningen. Här är ett företag som med stor framgång specialiserat sig på just detta område: digitalredovisning.nu

 

 

14 Mar 2019