Minns någon det sena 1990-talet? Alla skulle ju bli aktieägare. Det lanserades "folk-aktier" i Ericsson, som senare föll som en sten. Alla skulle äga aktier och bli enormt rika. Sedan kom aktikraschen 2008. Folk fick gå ur hem och hus i USA, eftersom deras lånegivare hade sålt deras lån till andra länder, som krävde återbetalning. Hela vågen av aktieförluster startade med kraschen av Lehman Brothers som var ett finansinstitut som plötsligt gick i konkurs och förlorade finanser och kunder över en natt. Sedan dess är det ingen som pratar om "folk-aktier" och vi har blivit försiktigare med att låta våra pengar hamna på aktiemarknaden. Det är synd och fel. Sett över tid är aktier det enda som med tiden faktiskt har en värdeökning. Förutom fastigheter då.

Alla som har kapital över borde anlita kapitalförvaltning

Trots stukade förtroenden för aktiemarknaden är det trots allt många som har pengar över och som  vågar insvestera dem i den pågående aktiemarknaden, som ser sina tillgångar växa. Det finns ju de som ägnar sig åt daytrading. Det är sådana som tror intensivt ägnar sig åt upp och nedgångar i aktier och som gör små klipp då och då genom att köpa och sälja aktier under dagens lopp. För dem gäller det att de följer med på aktiemarknadens rörelser och handlar utifrån det. Det blir sällan stora summor som de kan göra, dock, om de bara har tålamod och orkar fortsätta så, kan de  kamma hem några vinster då och då.

Istället för att sitta på sin kammare och ängsligt flytta kapitalet varje dag från den ena aktien till den andra, kan man anlita en kapitalförvaltare som gör kloka klipp och som hela arbetet går ut på att förmera dina och andras kapital. Det kräver att du hyser förtroende och tillit till de personerna. Det är enkelt att också anförtro en dator den samma tjänsten. Ibland brukar en dator, som i milliserkunder analyserar rörelser på aktiemarknaden lyckas lika bra som den kapitalförvaltare som gör samma slags analyser.

Vilket du väljer är beror på vad har mest förtroende för

Allt handlar om förtroende. Det är ju upp till dig som ska investera ditt kapital som ska kunna lita på den produkt, kapitalförvaltare eller det datorprogram som ska förvalta kapitalet åt dig. Här måste vi säga att en dator analyserar läger på hundradels- och tusendels sekunder, varje rörelse på aktiemarknaden. De är ungefär lika pålitliga som vilken annan kapitalförvaltare. För det mesta. Känner du dig osäker, läs på mer om kapitalförvaltning!

25 Oct 2018